Pracownik

Jako pracownik często możesz potrzebować wsparcia w zakresie prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych.

Pracodawca oferuje Ci umowę o zakazie konkurencji? Zwolniono Cię z pracy? Uważasz, że Cię dyskryminowano? Czujesz, że jesteś lub byłeś ofiarą mobbingu.  Jesteś mamą, która wraca do pracy po urodzeniu dziecka, a pracodawca informuje Cię, że nie ma już dla Ciebie pracy? ZUS odmówił Ci przyznania świadczeń?

We wszystkich tego typu sprawach mogę udzielić Ci konkretnej i praktycznej porady, a w razie potrzeby będziemy Ciebie reprezentować podczas negocjacji lub w sądzie.

 • Spory sądowe
  • Wspieram i reprezentuję pracowników we wszystkich sprawach związanych z zatrudnianiem m.in. takich jak:
  • – dochodzenie roszczeń wynikających z rozwiązywania umowy o pracę
  • – dochodzenie roszczeń z tytułu dyskryminacji, nierównego traktowania, mobbingu, naruszenia dóbr osobistych
  • – sprawy o wynagrodzenie, nadgodziny, premie
  • – sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy
  • – sprawy o zapłatę odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy
  • – sprawy o wydanie i sprostowanie świadectwa pracy
  • – sprawy związane z ubezpieczeniami emerytalnymi, rentowymi, w razie choroby i macierzyństwa
  • – dochodzenie roszczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  • – odwołania od decyzji ZUS.
 • Zwolnienie z pracy
  • Wspieram pracowników w razie zwolnienia z pracy lub propozycji rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Opiniuję porozumienia i negocjuję warunki odejścia z pracy.
 • Dyskryminacja, nierówne traktowanie, mobbing, naruszenie dóbr osobistych
  • Wspieram pracowników w trudnych sytuacjach związanych z dyskryminacją, nierównym traktowaniem, mobbingiem, naruszeniem dóbr osobistych. Doradzam, czy zaproponowane warunki odszkodowania lub zadośćuczynienia są zgodne z przepisami i praktyką rynkową.
 • Rodzicielstwo
  • Udzielam porad prawnych w zakresie praw pracowników związanych z ciążą lub rodzicielstwem.
 • Wypadki przy pracy
  • Udzielam porad w zakresie praw przysługujących w razie wypadku przy pracy. Negocjuję wysokość odszkodowania.
 • Warunki zatrudnienia
  • Opiniuję i negocjuję umowy o zakazie konkurencji, zobowiązania do poufności, umowy dotyczące powierzenia mienia lub przyznania dodatkowych benefitów. Doradzam, czy zaproponowane warunki zatrudnienia są zgodne z przepisami i praktyką rynkową.

Chcesz porozmawiać o współpracy?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym przez Irenę Pacholewską-Urgacz prowadzącą działalność pod firmą Law First Irena Pacholewska-Urgacz Kancelaria Radcy Prawnego, do celów związanych z realizacją zgłoszenia zgodnie z Polityką prywatności. Zdaję sobie sprawę, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do skontaktowania się ze mną.