Irena Pacholewska-Urgacz

Moja misja

Stworzyłam Law First, ponieważ lubię pomagać ludziom w rozwiązywaniu problemów prawnych, aby mogli skoncentrować się na osiąganiu swoich celów osobistych i biznesowych. To moja misja.

Doświadczenie

Mam ponad 10-letnie doświadczenie zdobyte w największych polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych. Świetnie znam, diagnozuję i rozumiem problemy oraz potrzeby moich Klientów.

Kompetencje

Jestem radcą prawnym od 2011 r. specjalizującym się w prawie pracy. Ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiadam również tytuł magistra (Master en Droit Privé) Uniwersytetu w Orleanie. Skończyłam studia podyplomowe z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Szkołę Praw Własności Intelektualnej przy IP Centrum im. H. Grocjusza. Byłam stypendystką programu Erasmus/Socrates na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Avignon.

Jestem autorką publikacji w prasie ogólnopolskiej.

Pracuję po polsku i angielsku. Posługuję się również językiem francuskim.

Nieustannie podnoszę swoje kompetencje biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach oraz konferencjach, w tym międzynarodowych.

Standardy

Pracuję w oparciu o najwyższe standardy profesjonalne i etyczne. Uparcie poszukuję rozwiązań i nowych dróg działania. Jestem pewna, że wysoki stopień specjalizacji oraz moje wieloletnie doświadczenie są kluczowe dla dostarczenia moim Klientom praktycznej i skutecznej porady prawnej.

Sprawdź, co mogę dla Ciebie zrobić.   Skontaktuj się ze mną.