Irena Pacholewska-Urgacz

Moja misja

Stworzyłam Law First, ponieważ chcę pomagać przedsiębiorcom w rozwiązywaniu problemów prawnych, aby mogli skoncentrować się na osiąganiu swoich celów osobistych i biznesowych. To moja misja.

Doświadczenie

Mam ponad 10-letnie doświadczenie zdobyte w największych polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych. Świetnie znam, diagnozuję i rozumiem problemy oraz potrzeby moich Klientów.

Kompetencje

Jestem radcą prawnym od 2011 r. specjalizującym się w prawie pracy oraz prawie własności intelektualnej. Ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiadam również tytuł magistra (Master en Droit Privé) Uniwersytetu w Orleanie. Skończyłam studia podyplomowe z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Szkołę Praw Własności Intelektualnej przy IP Centrum im. H. Grocjusza. Byłam stypendystką programu Erasmus/Socrates na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Avignon.

Jestem autorką publikacji w prasie ogólnopolskiej.

Pracuję po polsku, angielsku i francusku.

Nieustannie podnoszę swoje kompetencje biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach oraz konferencjach, w tym międzynarodowych.

Standardy

Pracuję w oparciu o najwyższe standardy profesjonalne i etyczne. Uparcie poszukuję rozwiązań i nowych dróg działania. Jestem pewna, że wysoki stopień specjalizacji oraz moje wieloletnie doświadczenie są kluczowe dla dostarczenia moim Klientom praktycznej i skutecznej porady prawnej.

Klara Borkowska-Kobylarz

Kompetencje

Jestem studentką prawa UJ i asystentką prawną w kancelarii Law First. Zdobywanie wiedzy teoretycznej jest dla mnie bardzo ważne, ale największą satysfakcję sprawia mi wykorzystywanie jej w praktyce, dlatego zdecydowałam się na pracę podczas studiów.

Nieustannie chcę się rozwijać i zdobywać doświadczenie. Praca w Law First stawia przede mną ciągle nowe wyzwania oraz pozwala pogłębiać tematy, z którymi nie miałabym możliwości spotkać się podczas studiów. To dla mnie najskuteczniejszy sposób zdobywania wiedzy.

Oprócz prawa studiuję również relacje międzykulturowe na Uniwersytecie Jagiellońskim. W wolnych chwilach lubię oglądać filmy oraz długie spacery, najlepiej po Bieszczadach.